Zapraszamy na odpoczynek do Nowej Kaletki, malowniczo położonej wioski nad jeziorem GIM.

 

                     Dom do wynajęcia:

    "Dom w Zaciszu"

                                                                   Okolica

     Opis miejsca / trochę histori i    

 W ieś położona 34 km na południowy wschód od Olsztyna. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z XVII w. Nazwa miejscowości pochodzi od nazwy smolarza, który pierwszy tu się osiedlił. Wieś została zniszczona podczas pożaru z 1930 r., jednak część zabudowy szczęśliwie zachowała się. Dawniej mieszkańcy wsi zajmowali się zbieraniem grzybów i jagód, po które przyjeżdżały transporty z Królewca. Pomagali także w wyrębie lasu i wywozie drewna. Gospodarka leśna była tu głównym źródłem dochodów ponieważ gleby były bardzo słabe. Początkowo w całej wsi istniała tylko zabudowa drewniana. 


 W  alory przyrodnicze

  W p obliżu znajduje się jezioro GIM, znajdujące się w przeciwieństwie do Nowej Kaletki na Mazurach. Jezioro ma powierzchnię 176 ha, wodę pierwszej klasy czystości, otoczone jest na  całej linii brzegowej lasami oraz objęte strefą ciszy. W pobliżu miejscowości  znajduje się leśna ścieżka edukacyjna. Krajobraz rolniczy przeplata się z terenami przyległymi do wsi. Występują zadrzewienia przydrożne i w obrębie działek drzewa iglaste, grupy krzewów, żywopłoty. W Nowej Kaletce znajduje się ścieżka edukacyjna, która ciągnie się przez bogaty pod względem walorów przyrodniczych las.